15 Temmuz ve Demokrasi Sergisi

15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini önlemek için sokaklara dökülen yüz binlerce, milyonlarca vatandaşımızdan bir kısmı şehadet mertebesine bir kısmı da gazilik şerefine ulaşmışlardır. Şehitlerimizin aziz hatıraları, gazilerimizin fedakarlıkları asla unutulmayacaktır. Bir milletin topyekûn vatan için şehit olma arzusunu gösterdiği bu vehim olayda yaşadıklarımızın Türk tarihinde örneğinin olmadığının bilinmesi gerekir.

Bu amaçla Akdeniz Üniversitesi olarak bu vehim olayda hayatlarını kaybeden şehitlerimizin hatırasının yaşatılması, topluma gelecek kuşaklara taşınması amacıyla sayın rektörümüzün de direktifiyle bir yıldönümü sergisi yapmayı planladık. Kısa bir zamanda hazırladığımız bu sergi, Türk milletinin darbecilere karşı verdiği onurlu direnişini yaşatmak ve şükranlarımızı ifade etmek üzere, '15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına; ithaf edilmiştir.

Sergideki eserlerden başta grafik ürünleri olmak üzere, sanat ürünlerinin tamamı fakültemiz öğretim üyeleri ve öğrencilerince hazırlanmıştır. Bununla birlikte o gece yaşananları tanık olarak göstermek üzere bazı fotoğraflar kullanılmıştır. Bu vesileyle fotoğrafları bizimle paylaşan Anadolu Ajans’ına teşekkür ederim. Sergimizin hazırlığında Dekan yardımcılarımı Doç.Dr.Ömer Zaimoğlu, Doç.Dr. Zehra Yiğit ve Fakülte Sekreterimiz Aynur Tiker ve öğretim üyesi Y.Doç.Dr. Mehmet Sağ emek sarf ettiler. Kendilerine de teşekkür ederim.

Şehadetlerinin birinci yılında 15 Temmuz şehitlerimizi ve bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi şükranla anıyorum.

Prof. Dr. Osman ERAVŞAR
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

 

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 00
Tel: