17. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi ve Konferansı
Değerli Akademik ve İdari Personelimiz,

Fakültemiz tarafından düzenlenen “17. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi ve Konferansı”, 25 Ekim – 08 Kasım 2019 tarihleri arasında Olbia Sanat Galerisi‘nde gerçekleştirilecektir.

Konferans: Kültür tarihi araştırmacısı ve yazar Ekrem IŞIN‘ın sunacağı ‘Cumhuriyet Modernizmi: Yeni İnsan, Yeni Hayat, Yeni Sanat‘ konulu konferans 25 Ekim 2019 Cuma günü Saat:14:00‘da Mavi Amfi‘de gerçekleşecektir. 
Dinleti: Konferans öncesi Saat 14:00‘da Mavi Amfi‘de Müzik Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Engin Özyörük ve Arş. Gör. Ezgi Özyörük bir müzik dinletisi sunacaklardır.
Açılışı 25 Ekim 2019 Cuma günü Saat: 16:30‘da Olbia Sergi Salonu‘nda yapılacak olan etkinliğe katılımlarınızı bekliyoruz.

 
0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem