2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumiçi Yatay Geçiş Sonuçları

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞLER

RESİM ÖRGÜN ÖĞRETİM BÖLÜM

3.Yarıyıl Kontenjan: 2

ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI GANO OKUDUĞU ÜNİVERSİTESİ SONUÇ
Gülhis TOPCU 3,57 Akdeniz Üniversitesi

(Geleneksel Türk Sanatları)

1. ASİL
Sabahat ÖZKAN 3,48 Akdeniz Üniversitesi

(Geleneksel Türk Sanatları)

2. ASİL
Cafer Sadık DELİBAŞ 2,57 Akdeniz Üniversitesi

(Seramik Bölümü)

1. YEDEK

 

HEYKEL BÖLÜMÜ

3.Yarıyıl   Kontenjan: 2

ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI GANO OKUDUĞU ÜNİVERSİTESİ SONUÇ
Sabahat ÖZKAN 3,48 Akdeniz  Üniversitesi

(G.S.F Geleneksel Türk Sanatları)

1. ASİL

SERAMİK BÖLÜMÜ

3.Yarıyıl Kontenjan: 1

ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI GANO OKUDUĞU ÜNİVERSİTESİ SONUÇ
Sabahat ÖZKAN 3,48 Akdeniz  Üniversitesi (G.S.F) 1. ASİL
0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 310 6200
Tel: +90 242 310 6213 - fax