2019-2020 Özel Yetenek Sınavı

2019 Yılı Özel Yetenek Sınavı Başvuru Kaydı için  aşağıdaki linke tıklayınız.

*Başvurular 1-16 Ağustos 2019 Tarihleri arasında yapılacaktır.

**Engelli Kontenjanına başvuran adaylar, engel durumunu gösteren belgeyi başvuru sonrasında 16 Ağustos 2019 tarihine kadar Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğrenci İşleri Birimine şahsen teslim edeceklerdir. Postayla yapılacak gönderimler kabul edilmeyecektir.

https://ozelyetenek.akdeniz.edu.tr/gsf

2019-2020 Yılı Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

2019-2020 Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Özel Yetenek Sınavları Uygulama Klavuzu

 

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem