3. Uluslararası Kaleiçi Oldtown Festivali
11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Kaleiçi’nde 3.Uluslararası Oldtown Festivali düzenlenecektir. Bu kapsamda; ATSO Kaleiçi Evi’nde sergiler ve sanatsal çalışmalar gerçekleşecektir.
Sanatsal etkinliklere GSF Fotoğraf Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Handan Dayı “Kaleiçi’nde Selçuklu İzleri” isimli bir fotoğraf sergisi ile katılım sağlayacaktır.
Ayrıca; Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Ebru Nalan Sülün’ün küratörlüğünde de ; festival kapsamında “Açık Hava Sanat Alanı” etkinliği düzenlenecektir. Disiplinlerarası yaklaşım ile oluşturulan sanatçılar kaleiçi sokaklarında tarihin izini süren çalışmalar gerçekleştireceklerdir.
Oldtown Festival kapsamında gerçekleşecek olan etkinliklere tüm akademik ve idari personelimiz davetlidir.
0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem