8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Sergisi : “VAR/YOK”

Kadın Gerçeği /Kendi Olmak!..

Bilinçdışının dil gibi yapılandırıldığı önermesini tartışmaya açan Jacques Lacan, Özne’nin Öteki ile olan ilişkisinin bir boşluk sürecinden doğduğunu söyler. Özne’nin Öteki’nin bakışına ve arzusuna göre aldığı konum, bilinçdışını Ötekinin söylemine dönüştürmeye zemin hazırlar. Var/Yok Sergisi “kendi olma” halinin imkansızlığına yönelik güncel örnekleri siz sanatseverlere kadın olmak üzerinden sunuyor. Toplumsal bilinçdışını temsil eden deyişler üzerinden, gündelik yaşamda dile dökülen cinsiyetçi kodları tartışmaya açan Seçil Taylan Erdemli, hem bir kadın hem de bir sanatçı olarak Türkiye gerçeği ile sanatseverleri yüzleştiriyor. Kendi bedeniyle manifestosunu imzalayan Uğur Günay Yavuz, “Kadınlık Halleri” adlı otoportre çalışması aracılığıyla bir yandan kadının toplumsal konumunu sorgulatırken, diğer yandan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri üzerinden bu  konumun tekinsizliğine dikkat çekiyor.  Özne olarak kadın bazen erkek, bazen toplum, bazen de sistemin bakışı içinde tanımlanır ve konumlanır. M. Uluç Ceylani kapitalist sistemde, tüketilen nesneler arasında yerini alan,-sistemin bir yandan yüceltip diğer yandan sömürdüğü- kadın bedenine odaklanıyor. Ve kadın gerçeğine ulaşmanın imkansızlığını, eserlerindeki gerçeğin çarpık görüntüsü ile tartışmaya açıyor. Ahmet Sait Yıldız ise varlık ve yokluk kavramından ilham alarak, kadın varoluşuna odaklanıyor. Özne olarak kadının, tam olmasının zorluğuna dikkat çeken Yıldız, tekrar tekrar başa saran, sonra yeniden tam’lanmaya çalışan kadının umutsuzluğunu gösteriyor. Şenol Günel ise, fotoğraflarını aracı tutarak Arap kadınlarının gerçeğini Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden alıp Türkiye’ye taşıyor ve yalnızlığın bir seçim değil de yazgı olduğu görüşünden hareketle bir köşede görülmez olmanın ağırlığı üzerine sanatseverleri düşündürüyor. Bu sergide yer alan eserlerin her biri, cevabını bildiğimizi sandığımız ama bilmediğimiz; gerçek yanıtlarını vermekten hep kaçındığımız sorularla yüzleşmemizi ve yeniden sormamızı sağlıyor… Tam da bu noktada Gayatri Chakravorty Spivak’ın sorusunu Öteki ya da ikinci sınıf olarak konumlandırılan kadınlar üzerinden yanıtlamak zor bir yüke dönüşüyor: “Kadın konuşabilir mi?”,“Konuşsa bile sesi duyulabilir mi?”

Doç. Dr. Zehra YİĞİT

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem