Akademik Kadro
RESİM BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Böl. Bşk.V.) fbasbug@akdeniz.edu.tr (0242) 3106257 6257
 Yrd. Doç. Nevin YAVUZ AZERİ  nevinyavuz@akdeniz.edu.tr (0242) 3106226  6226
Yrd. Doç. Ilgaz ÖZGEN TOPÇUOĞLU ilgazt@akdeniz.edu.tr (0242)310 6269 6269
Öğr. Gör. Asuman SOYLU asumansoy@gmail.com (0242) 3106279 6279
Öğr. Gör. Hande RASTGELDİ nhander@gmail.com (0242) 3106230 6230
Arş. Gör. Umut KAYAPINAR ukayapinar@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4213
 Arş. Gör. Zehra Seda BOZTUNALI  seda_esm@hotmail.com (0242) 2274400 4206
 Arş. Gör. Melis SUCUOĞLU DOĞAN  melissucuoglu@akdeniz.edu.tr (0242) 3106233 6233
Arş. Gör. Sabriye ÖZTÜTÜNCÜ soztutuncu@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4207
Uzman Efe SEMBOL efemsembolum@hotmail.com (0242) 2274400 4201
SERAMİK BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Kemal TİZGÖL (Bölüm Bşk.) ceramist75@hotmail.com (0242) 3106234 6234
Yrd. Doç. Selahattin PEKŞEN peksens@gmail.com (0242) 3106238 6238
Yrd. Doç. Enver GÜNER eguner@akdeniz.edu.tr (0242) 3106239 6239
Yrd. Doç. Figen IŞIKTAN isiktan@hotmail.com (0242) 3106227 6227
Öğr. Gör. Dr. Erdal ÇETİNTAŞ ecetintas@akdeniz.edu.tr (0242) 3106237 6237
Öğr. Gör. Gülşen ÖZTÜRK gozturk@akdeniz.edu.tr (0242) 3106240 6241
Öğr. Gör. Faruk MANİCİ  fmanici@akdeniz.edu.tr (0242) 3106236 6236
Öğr. Gör. Emel MÜLAYİM emulayim@akdeniz.edu.tr (0242) 3106240 6240
Öğr. Gör. Kamuran Özlem SARNIÇ kosarnic@gmail.com (0242) 3106291 6291
 Arş. Gör. Emrah ONARAN  eonaran@gmail.com  (0242)3106294  6294
Arş. Gör. Özgü GÜNDEŞLİOĞLU DEMİR ozgundeslioglu@gmail.com (0242) 3106294 6294
HEYKEL BÖLÜMÜ 
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Yrd. Doç. Dr. Özcan ÖZKARAKOÇ (Bölüm Bşk.) ozcanozkarakoc@akdeniz.edu.tr (0242) 3104202 4202
Yrd. Doç. Hanife YÜKSEL hanifeyuksel@gmail.com (0242) 3106289 4208
Yrd. Doç. Hülya (BOZBIYIK) UYSAL hulyauysal@akdeniz.edu.tr (0242) 3104219  4219
Öğr. Gör. Işık ASLIHAN iaslihan67@gmail.com (0242) 3106274 6274
Arş. Gör. Ferit YAZICI ferityazici@akdeniz.edu.tr (0242)3104226 4226
Arş. Gör. Mukaddes DÖNMEZ mukaddesyoruk@akdeniz.edu.tr (0242) 3104223 4223
Arş. Gör. Ahsen GÜNBULUT ahsen_uysal@hotmail.com (0242) 3106264 6264
GRAFİK BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Yrd. Doç. Dr. Aydın ZOR  (Bölüm Bşk.) aydinzor@akdeniz.edu.tr (0242) 3106272 6272
Yrd. Doç. Şemsettin DAĞLI sdagli@akdeniz.edu.tr (0242) 3106282 6282
Yrd. Doç. Bekir KİRİŞCAN bkiriscan@akdeniz.edu.tr (0242) 3104400 4224
Öğr. Gör. Dr. Sıdıka Benan ÇELİKEL benancelikel@akdeniz.edu.tr (0242) 3106218 6218
Öğr. Gör. Dr. Süleyman ÖZDERİN ozderin@akdeniz.edu.tr (0242) 3106219 6219
Öğr. Gör. Defne ALKANDEMİR defnealkandemir@yahoo.com (0242) 3106277 6277
Öğr. Gör. Tülin CANDEMİR tcandemir@akdeniz.edu.tr (0242) 3104216 4216
Arş. Gör. Günnar YAĞCILAR TONGUÇ gunnartonguc@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4212
 Arş. Gör. Merve KÖKSAL  mkoksal@akdeniz.edu.tr  (0242) 2274400
SİNEMA-TV BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Prof. Dr. M. Fadıl SÖZEN (Bölüm Bşk.) sozen@akdeniz.edu.tr (0242) 3106224 6224
Doç. Dr. Zehra YİĞİT zehrayigit@akdeniz.edu.tr (0242) 3106278 6278
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ERSÜMER oguzhanersumer@akdeniz.edu.tr (0242) 3106223 6223
Yrd. Doç. Dr. Babacan TAŞDEMİR babacantasdemir@akdeniz.edu.tr (0242) 3106221 6221
Yrd. Doç. Dr. Rana İĞNECİ SÜZEN ranaigneci@hotmail.com (0242) 3106215 6215
Uzm. Dr. Ayşen OLUK ERSÜMER aysenoluk@gmail.com (0242) 3106287 6287
 Arş. Gör. Serap DUMAN İNCE  serapduman@akdeniz.edu.tr (0242) 3106206 6206
FOTOĞRAF BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Uğur GÜNAY YAVUZ (Böl. Bşk.) ugurgunay@gmail.com (0242) 3106205 6214
Yrd. Doç. Nafia ÖZDEMİR HANYALOĞLU nafiahanyaloglu@akdeniz.edu.tr (0242) 3106214 6205
Öğr. Gör. Handan DAYI handayim@yahoo.com (0242) 3106214 6245
MÜZİK BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Prof. Abdullah UZ (Bölüm Bşk.) auz@akdeniz.edu.tr (0242) 3106284 6284
Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ gozmentes@gmail.com (0242) 3106267 6267
Yrd. Doç. Hasan BOZKURT hbozkurt@akdeniz.edu.tr (0242) 3106266 6266
Yrd. Doç. Dr. Hazan KURTASLAN YILDIRIM hazankurtaslan@akdeniz.edu.tr (0242) 3104204 4204
Öğr. Gör. Ebru DOĞAN AKTAŞ ebrutsm@hotmail.com (0242) 3106268 6268
Arş. Gör. Dr. Engin ÖZYÖRÜK enginozyoruk@gmail.com (0242) 3106268 6268
Arş. Gör. Begüm Fulya ADIZEL begumfulyaadizel@akdeniz.edu.tr
Okt. Atahan KAYA atahankaya@hotmail.com (0242) 3106273 6273
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU (Bölüm Bşk.) ozaimoglu@akdeniz.edu.tr (0242) 3106296 6296
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞ (Bölüm Bşk. Yrd.) mehmetsag@akdeniz.edu.tr (0242) 3106222 6222
Yrd. Doç. Mehmet Ali EROĞLU malim10@hotmail.com.tr (0242) 3106252 6252
Yrd. Doç. Öznur AYDIN oznuraydin69@gmail.com (0242) 3106261 6261
Öğr. Gör. Züleyha ZOR zuleyhazorakdeniz.edu.tr (0242) 3104222 4222
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞ (Böl. Bşk. V.) mehmetsag@akdeniz.edu.tr (0242) 3106222 6222
Öğr. Gör. Dr. Terlan MEHDİYEVA AZİZZADE terlan@akdeniz.edu.tr (0242) 3106248 6248
Öğr. Gör. Ebru Nâlân SÜLÜN ebrusulun@akdeniz.edu.tr (0242) 3106247 6247
Öğr. Gör. Zuhal BAŞBUĞ zuhalbasbug@akdeniz.edu.tr
Okt. Ayşe ÖZER  ayseozer@akdeniz.edu.tr (0242) 3106246 6246
MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Yrd. Doç. Gözde YETMEN (Bölüm Bşk.) gozde99@gmail.com (0242) 3106285 6285
Yrd. Doç. Menekşe Suzan TEKER mesinal@hotmail.com (0242) 3106217 6217
Öğr. Gör. Mine YILDIRAN mineyildiran@akdeniz.edu.tr (0242) 3104214 4214
SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Böl. Bşk.V.) ozaimoglu@akdeniz.edu.tr (0242) 3106296 6296
Öğr. Gör. Meriyam YEZİYEVA mariyam-ezieva@mail.ru  (0242) 3104400

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 310 6200
Tel: +90 242 310 6213 - fax