Akademik Kadro
RESİM BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Nevin YAVUZ AZERİ (Böl. Bşk.) nevinyavuz@akdeniz.edu.tr (0242) 3106226 6226
Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ fbasbug@akdeniz.edu.tr (0242) 3106257 6257
Doç. Dr. Semih BÜYÜKKOL  semihbuyukkol@akdeniz.edu.tr (0242) 3106256 6256
Doç. Umut KAYAPINAR ukayapinar@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4213
Doç. Ilgaz ÖZGEN TOPÇUOĞLU ilgazt@akdeniz.edu.tr (0242)310 6269 6269
Öğr. Gör. Asuman SOYLU asumansoy@gmail.com (0242) 3106279 6279
Öğr. Gör. Hande RASTGELDİ FERREIRA nhander@gmail.com (0242) 3106230 6230
Arş. Gör. Melis SUCUOĞLU DOĞAN  melissucuoglu@akdeniz.edu.tr (0242) 3106233 6233
Öğr. Gör. Efe SEMBOL efemsembolum@hotmail.com (0242) 2274400 4201
SERAMİK BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Kamuran Özlem SARNIÇ (Bölüm Bşk.) kosarnic@gmail.com (0242) 3106291 6291
Doç. Kemal TİZGÖL  ceramist75@hotmail.com (0242) 3106234 6234
Dr. Öğr. Üyesi Enver GÜNER eguner@akdeniz.edu.tr (0242) 3106239 6239
Dr. Öğr. Üyesi Figen IŞIKTAN isiktan@hotmail.com (0242) 3106227 6227
Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇETİNTAŞ ecetintas@akdeniz.edu.tr (0242) 3106237 6237
Öğr. Gör. Gülşen ÖZTÜRK gozturk@akdeniz.edu.tr (0242) 3106240 6241
Öğr. Gör. Faruk MANİCİ  fmanici@akdeniz.edu.tr (0242) 3106236 6236
Öğr. Gör. Emel MÜLAYİM emulayim@akdeniz.edu.tr (0242) 3106240 6240
 Arş. Gör. Emrah ONARAN  eonaran@gmail.com  (0242)3106294 6294
HEYKEL BÖLÜMÜ 
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Hanife Neris YÜKSEL (Bölüm Başkanı) hanifeyuksel@gmail.com (0242) 3106289 6289
 Doç. Dr. Özcan ÖZKARAKOÇ ozcanozkarakoc@akdeniz.edu.tr (0242) 2274202 4202
Dr. Öğr. Üyesi Hülya (BOZBIYIK) UYSAL hulyauysal@akdeniz.edu.tr (0242) 2274219 4219
Dr. Öğr. Üyesi Selda ÖZTURAN seldaozturan@akdeniz.edu.tr (0242) 3106286 6286
Öğr. Gör. Işık ASLIHAN iaslihan67@gmail.com (0242) 3106274 6274
Arş. Gör. Mukaddes DÖNMEZ mukaddesyoruk@akdeniz.edu.tr (0242) 2274223 4223
GRAFİK BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Dr. Aydın ZOR (Bölüm Başkanı) aydinzor@akdeniz.edu.tr (0242) 3106272 6272
Doç. Şemsettin DAĞLI sdagli@akdeniz.edu.tr (0242) 3106282 6282
Doç. Dr. Süleyman ÖZDERİN ozderin@akdeniz.edu.tr (0242) 3106219 6219
Dr. Öğr. Üyesi Bekir KİRİŞCAN bkiriscan@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4224
Öğr. Gör. Defne ALKANDEMİR defnealkandemir@yahoo.com (0242) 3106277 6277
Öğr. Gör. Tülin CANDEMİR tcandemir@akdeniz.edu.tr (0242) 2274216 4216
Arş. Gör. Günnar YAĞCILAR TONGUÇ gunnartonguc@akdeniz.edu.tr (0242) 2274212 4212
Arş. Gör. Merve KÖKSAL  merve.koksal15@gmail.com (0242) 2274217 4217
SİNEMA-TV BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Prof. Dr. M. Fadıl SÖZEN (Bölüm Bşk.) sozen@akdeniz.edu.tr (0242) 3106224 6224
Doç. Dr. Zehra YİĞİT zehrayigit@akdeniz.edu.tr (0242) 3106278 6278
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ERSÜMER oguzhanersumer@akdeniz.edu.tr (0242) 3106223 6223
Dr. Öğr. Üyesi Babacan TAŞDEMİR babacantasdemir@akdeniz.edu.tr (0242) 3106221 6221
Dr. Öğr. Üyesi Rana İĞNECİ SÜZEN ranaigneci@hotmail.com (0242) 3106215 6215
Öğr. Gör. Dr. Ayşen OLUK ERSÜMER aysenoluk@gmail.com (0242) 3106287 6287
Öğr.Gör. Mümin BARIŞ  muminbaris@akdeniz.edu.tr
FOTOĞRAF BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Uğur GÜNAY YAVUZ (Böl. Bşk.) ugurgunay@gmail.com (0242) 3106205 6214
Dr. Öğr. Üyesi Nafia ÖZDEMİR HANYALOĞLU nafiahanyaloglu@akdeniz.edu.tr (0242) 3106214 6205
Dr. Öğr. Üyesi Handan DAYI handayim@yahoo.com (0242) 3106214 6245
Öğr. Gör. M. Uluç CEYLANİ ulucceylani@gmail.com (0242) 3106260 6260
MÜZİK BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU (Bölüm Başkanı) sibelpasaoglu@akdeniz.edu.tr (0242) 3106276 6276
Prof. Dr. Cengiz ŞENGÜL csengul@akdeniz.edu.tr (0242) 2274225 4225
Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ gozmentes@gmail.com (0242) 3106267 6267
Doç. Dr. Hazan KURTASLAN hazankurtaslan@akdeniz.edu.tr (0242) 2274204 4204
Öğr. Gör. Ebru DOĞAN AKTAŞ ebrutsm@hotmail.com (0242) 3106268 6268
Arş. Gör. Dr. Engin ÖZYÖRÜK enginozyoruk@gmail.com (0242) 3106268 6268
Arş. Gör. Begüm Fulya ADIZEL begumfulyaadizel@akdeniz.edu.tr (0242) 3106283 6283
Arş. Gör. Ümran Ezgi GÜLEKEN
Öğr. Gör. Atahan KAYA atahankaya@hotmail.com (0242) 3106273 6273
Öğr. Gör. Ayşegül TULUMCU atulumcu@akdeniz.edu.tr (0242) 2274203 4203
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU (Böl. Bşk.) malim10@hotmail.com.tr (0242) 3106252 6252
Dr. Öğr. Üyesi Öznur AYDIN (Bölüm Bşk. Yrd.) oznuraydin69@gmail.com (0242) 3106261 6261
Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU ozaimoglu@akdeniz.edu.tr (0242) 3106296 6296
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAĞ mehmetsag@akdeniz.edu.tr (0242) 3106222 6222
Öğr. Gör. Züleyha ZOR zuleyhazor@akdeniz.edu.tr (0242) 2274222 4222
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Dr. Terlan MEHDİYEVA AZİZZADE (Böl. Bşk.) terlan@akdeniz.edu.tr (0242) 3106248 6248
Prof. Mezahir AVŞAR (Yabancı Uyruklu)  mezahiravsar@yahoo.com  6285
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nâlân SÜLÜN ebrusulun@akdeniz.edu.tr (0242) 3106247 6247
Öğr. Gör. Dr. Zuhal BAŞBUĞ zuhalbasbug@akdeniz.edu.tr (0242) 2274215 4215
MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Suzan TEKER (Bölüm Bşk.) mesinal@hotmail.com (0242) 3106217 6217
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZKAN (Bölüm Bşk. Yrd.) nozkan@akdeniz.edu.tr  6238
Dr. Öğr. Üyesi Kezban SÖNMEZ kezbankarasonmez@gmail.com (0242) 2274220 4220
Dr. Öğr. Üyesi Mariyam YEZİYEVA NEHİR mariyam-ezieva@mail.ru (0242) 3106295 6295
Öğr. Gör. Mine YILDIRAN mineyildiran@akdeniz.edu.tr (0242) 2274214 4214
Dr. Öğr. Üyesi Fatma BAYRAKTAR  6259
Dr. Öğr. Ü. Ahsen GÜNBULUT (13/b-4)
ahsengunbulut@akdeniz.edu.tr (0242) 310 6264  6264
SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Ahsen GÜNBULUT (Böl. Bşk.) ahsengunbulut@akdeniz.edu.tr (0242) 310 6264  6264
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Dr. Hakan ÖNİZ hakanoniz@akdeniz.edu.tr

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem