Akdeniz Sanat Dergisi

EDİTÖR / EDITOR

Doç. Dr. Zehra YİĞİT

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD MEMBERS

Prof. Dr. Osman ERAVŞAR

Doç. Dr. Zehra YİĞİT

Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU

Prof. Dr. M. Fadıl SÖZEN

Doç. Uğur GÜNAY YAVUZ

Doç. Kemal TİZGÖL

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ

Dr. Öğr. Ü. Mehmet SAĞ

Dr. Öğr. Ü. Aydın ZOR

Dr. Öğr. Ü. Gözde YETMEN

Dr. Öğr. Ü. Babacan TAŞDEMİR

Öğr. Gör.Dr. S. Benan ÇELİKEL

SAYFA TASARIMI / LAYOUT DESIGN

Dr. Öğr. Ü. Bekir KİRİŞCAN

 

SEKRETERYA / SECRETARY

Arş. Gör. Serap DUMAN İNCE

Arş. Gör. Özgü GÜNDEŞLİOĞLU DEMİR

Arş. Gör. Merve KÖKSAL

İLETİŞİM / CONTACT

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Akdeniz Sanat Dergisi Editörlüğü

07058 Kampus/ Antalya

Telefon: +90 242 310 62 00

Fax: +90 242 310 62 13

 

Derginin eski sayılarına ulaşmak için:

http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat >>

 

Bilimsel etik sözleşmesi >>

Yayın ilkeleri ve yazım kuralları >>

 

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 00
Tel: