Akdeniz Sanat Dergisi

EDİTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Babacan TAŞDEMİR

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Elif AĞATEKİN (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Doç. Fuat AKDENİZLİ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Kemal TİZGÖL (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Uğur GÜNAY YAVUZ (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Perihan TAŞ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Şinasi TEK (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Umut SÜDÜAK (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

23. SAYININ HAKEM KURULU
Prof. Seçkin TERCAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Dr. Tuna UYSAL (Selçuk Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet Beyhan ÖZDEMİR (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail Ayşad GÜDEKLİ (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Kamuran Özlem SARNIÇ (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Semih BÜYÜKKOL (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Umut KAYAPINAR (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Bekir KİRİŞCAN (Akdeniz Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Erdal ÇETİNTAŞ (Akdeniz Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Engin ÖZYÖRÜK (Akdeniz Üniversitesi)

SAYFA TASARIMI
Dr. Öğr. Ü. Bekir KİRİŞCAN

SEKRETERYA
Arş. Gör.Günnar YAĞCILAR TONGUÇ

İLETİŞİM

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Akdeniz Sanat Dergisi Editörlüğü
07058 Kampus/ Antalya
Telefon: +90 242 310 62 00
Fax: +90 242 310 62 13

Derginin eski sayılarına ulaşmak için:
http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat >>

Bilimsel etik sözleşmesi >>

Yayın ilkeleri ve yazım kuralları >>

 

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem