Akdeniz Sanat Dergisi’nin Yeni Sayısı İçin Geri Sayım Sürüyor

Akdeniz Sanat Dergisinin yeni sayısı için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında çıkması planlanan 24 nolu sayımız için editör grubu olarak hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu sayımızda, sanat çalışmaları alanına dâhil orijinal araştırma ve derleme makalelerin yanı sıra söyleşi, kitap özeti ve çeviri gibi makale dışı yazıları da siz sanat okurlarının istifadesine ilk kez sunacak olmanın heyecanını taşıyoruz. Ancak dergimizin Temmuz sayısına ilişkin bizi heyecanlandıran gelişmeler bununla sınırlı değil. Dergimizin tasarımı büyük ölçüde değişiyor. Bu sayımızla birlikte her yeni sayımızda bir değerli sanatçımızın seçilmiş bir eserinin ayrıntısı dış kapağımızın resmi olacak. Ayrıca iç tasarımımız da dergimize ve yazılarımıza ilişkin bilgileri etkin ve doğru bir şekilde paylaşabileceğimiz güncel bir görünüm kazanacak. Bunun yanında, bizi sevindiren bir başka gelişme olarak, Türkçe alanyazında eksikliği bir hayli hissedilen Sanat Araştırmaları (Artistic Research) konusuna dair düzenli olarak yazılar yayınlamaya da bu sayımızla birlikte başlayacağız. Bu serinin bir ilk halkası olarak, sanat araştırmaları alanyazının mihenk taşı makalelerinden biri niteliğindeki, Christopher Frayling imzalı Research in Art and Design (Sanat ve Tasarımda Araştırma) başlıklı yazısı çeviri bölümümüzde siz değerli okurlarımızla buluşacak. Özgü Gündeşlioğlu’nun lezzetli çevirisinden bir bölümü aşağıda sunarken Temmuz 2019 sayımız için gelen talepler üzerine son gönderim süresi uzatılmıştır. Yazılarınızı 10 Mayıs 2019’a kadar  yazılarınızı Dergipark bağlantısından yükleyebileceğinizi de hatırlatırız.

Sanatçılar, zanaatkârlar ve tasarımcılar söz konusu olduğunda -a harfi ile (the r word)-  ‘araştırma’ (research) kelimesi, kimi zaman bu alanların her birine has uygulamalardan oldukça farklı bir faaliyete denk düşüyor gibi görünmektedir. Tıpkı araştırma her zaman eskiyi incelemeyi kapsar ifadesinde olduğu gibi konuşmada vurgu sözcüğün ilk hecesine yönelir[1], ama bu arada sanat, zanaat ve tasarım pek tabi yeni olanla ilgilidir. Kelime alışılageldiği üzere; yalnız bilim insanlarının ikamet ettiği, uzmanlık kütüphanelerinin gizemli köşeleri; laboratuvarlardaki beyaz önlüklü, test tüpleriyle ancak küçük bir grubun anladığı şeyler yapan insanlar; yüksekokullar yerine üniversiteler; temasa geçmek yerine belirli bir mesafede durmak; belli bir amaca dönük insan yapıntıları yerine süslü şeyler[2] ve kelimeler yerine fiiliyatla ilişkilendirilmiştir.

Ancak son zamanlarda -yükseköğrenimin devlet tarafından finanse edilmesine ilişkin kararların faydacı sonucu olarak- muhalif bir eğilim ortaya çıkmış ve kelime sanatçılar, zanaatkârlar ve tasarımcıların sürekli yaptıkları şeylerle, gösterişli sanat eserleri yerine insan yapıntısı şeyler ve kelimelerden ziyade eylemlerle bağlantılandırılmaya başlanmıştır.

Şimdiye kadar, tartışmanın çoğu -ve tartışmanın taraflarının zihinsel bulanıklığı da- araştırmanın ne olduğu, neleri içerdiği ve ne ortaya koyduğuna dair bir dizi basmakalıp görüş etrafında cereyan etmiştir. Tartışma, bu arada, (tüm ciddiyetiyle sorulan) “bir resim sergisi araştırma sayılır mı, sayılmaz mı?” sorusu gibi gerçekten son derece ilginç kimi yönlere doğru da gitmiştir. Bu çalışma, bahsi geçen kalıpların bazılarını kırmayı ve tartışmayı açıkça çıkmaz olduğu görülen sokaklardan öteye yönlendirmeyi hedeflemektedir.

[1] Yazar anlaşıldığı üzere bahsi geçen araştırma kavramının orijinal hali olarak kullanılan ing. research kelimesinin ilk hecesindeki re-search vurgusuna gönderme yapmıştır (ç.n.)
[2] Yazar burada artefact ve artyfact ayrımı yapmıştır. Artefact el yapımı nesne olarak çevrilirken; Artyfact arty kavramına gönderme yapan bir kelime oyunu olarak değerlendirilmiş ve gösterişli sanat eseri olarak verilmesi uygun bulunmuştur (ç.n.)

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem