Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Ara Sınav Tarihleri

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin ara sınavı 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında ders programında belirtilen gün ve saatlerde OYS üzerinden gerçekleştirilecektir. Ayrıca 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında öğrencinin sisteme adaptasyonunu sağlamak için yine ders günü ve saatlerinde bir deneme sınavı gerçekleştirilecektir.

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem