Kişisel Sergi: Dr. Öğr. Üyesi Selda Özturan, “Gündelik Hayatın Topografyası”

Fakültemiz Heykel Bölümü öğretim üyesi Selda Özturan, son dönem çalışmalarından oluşan “Gündelik Hayatın Topografyası” adlı kişisel sergisini 17-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Mimarlar Odası Antalya Şubesi Tarık Akıltopu Sergi Salonu’nda açacaktır.

Selda Özturan, “Gündelik Hayatın Topografyası” adlı sergisinde, hem yerel hem de küresel ölçekte gündelik hayatı kuşatarak, tedirginlik, güvensizlik, belirsizlik, huzursuzluk hissini çoğaltan sınır, göç, aidiyet, kapatılma, şiddet, kayıp, yıkım ve benzer olguları odağına almaktadır. Bugünün içinden bir bakışla, kendi kişisel tarihi ile günümüz dünyasının içinde bulunduğu mevcut karmaşık ve çelişkili durumunun kesişme noktalarını kent, kartografya ve yıkıntı imgeleri üzerinden çoğaltarak sanat diline aktarmaktadır. Farklı anlam dizgeleri arasında gidip gelen ve gündelik hayatın karmaşık ve çelişkili ikliminden beslenen bu seçkide ağırlıklı olarak, beton, katran ve kül gibi geçici malzemeler kullanarak “artık olmayanın” izlerini yansıtmakta ve izleyicinin deneyimine sunmaktadır.

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem