Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Osman ERAVŞAR
Kurul Başkanı (Dekan)
Dr. Öğr. Ü. Nevin YAVUZ AZERİ
Resim Bölümü Başkanı
Dr. Öğr. Ü. Özcan ÖZKARAKOÇ
Heykel  Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Zehra YİĞİT  Grafik Bölümü Başkanı V.
Doç. Kemal TİZGÖL Seramik Bölümü Başkanı
Doç. Uğur GÜNAY YAVUZ Fotoğraf  Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU YÖNDEM
Müzik Bölümü Başkanı
Doç. Dr. M. Fadıl SÖZEN Sinema-TV Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Terlan MEHDİYEVA AZİZZADE Temel Eğitim Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Ü. Gözde YETMEN Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Başkanı
Dr. Öğr. Ü. Mehmet SAĞ Sahne Dekorları ve Kostümü Bölüm Başkanı V.
Prof. Dr. Cengiz ŞENGÜL Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Zehra YİĞİT Doçent Temsilcisi
Doç. Uğur GÜNAY YAVUZ Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Ü. Enver GÜNER Yardımcı Doçent Temsilcisi
F. Aynur TİKER Raportör

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel:
Tel: