GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Binlerce yıllık geçmişe sahip Türk toplumunun da kendine özgü kültürü, gelenek ve görenekleri vardır. Bölümün amacı her biri bir kültür ürünü olan halı, kilim, kumaş, çini, seramik, tezhip, minyatür, hat vb. Geleneksel Türk Sanatları’nı bilimsel yöntemlerden yararlanarak korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmektir. Eğitim ve öğretime yeni başlayan bölümümüzde geçmişten esinlenerek tasarım açısından yeni öneriler sunabilen öğrenciler yetiştirmektedir. Alan araştırmasına dayanan verilerden hareketle günümüz teknolojilerinden de yararlanarak, toplumun ihtiyacı olan ve ekonomiye katkı sağlayacak yeni tasarımlarla üretim yapılmaktadır. 2010-2011 yılından itibaren lisans eğitimine başlayarak, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalına öğrenci alınmaktadır. Önümüzdeki yıllarda diğer Ana sanat dalları da eğitime başlayacaktır. Bölümümüz mezunları kamu ve özel kuruluşlarda tasarımcı, sanat danışmanı ve desinatör olarak çalışabilmektedir.

VİZYON

Geleneksel Sanatlara,  kültürüne sahip çıkan, kültürel değerlerimizi yeniden topluma kazandıracak, bir yandan da turizme katkıda bulunmak adına, geleneğini bozmadan, eskiye bakarak, günümüz teknolojilerinden faydalanarak, yeni tasarımlar yapan bilinçli akademik nesiller yetiştirmek.

MİSYON

Her biri birer kültür ürünü olup halı, kilim ve yöresel kumaşı Geleneksel Türk Sanatları’nın bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak yaşatıp, korumak ve tüm dünyaya duyurmak programın amacıdır. Geçmişten esinlenerek yeni ürünler tasarlayan bölümümüzde; alan araştırmaları yapılır, bu araştırmalardan elde edilen verilere dayanılarak, günümüz teknolojisinden yararlanmak ve toplumun ihtiyacı olan ayrıca ekonomiye katkı sağlayacak yeni tasarımlarla üretim yapılır. Buda Geleneksel Türk Sanatları Programlarında eğitim almış akademik bilgi birikimine sahip nitelikli bireyler tarafından sağlanabilir.

Öğretim Elemanı Kadrosu
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU (Böl. Bşk.) malim10@hotmail.com.tr (0242) 3106252 6252
Dr. Öğr. Üyesi Öznur AYDIN (Bölüm Bşk. Yrd.) oznuraydin69@gmail.com (0242) 3106261 6261
Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU ozaimoglu@akdeniz.edu.tr (0242) 3106296 6296
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAĞ mehmetsag@akdeniz.edu.tr (0242) 3106222 6222
Öğr. Gör. Züleyha ZOR zuleyhazor@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4222

Bölüm Sekreteri: Mükremin Durmuş
İletişim: (0242) 3106255 / 6255

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem