Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün 10. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri (Sergi ve Paneller)
Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün 10. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu başkanlığında biz dizi Kültür-Sanat Etkinliği yapılması planlanmıştır. Geleneksel Türk Sanatları konulu, ulusal ve uluslararası düzeyde katılımlı beş sergi ve on yedi panelin yer alacağı etkinlik dizisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.ifarts.org adresinden alabilirsiniz. Tüm sanatseverler davetlimizdir.
 
Panel Listesi: 
4 Ocak 2021 Geleneksel Türk Sanatlarında Çağdaşlaşma & Geleneksel Türk Sanatlarında Yenilikler
8 Ocak 2021 Geleneksel Türk Sanatlarında Mezun İstihdamı
11 Ocak 2021 Türkiye’deki Geleneksel Sanatların Eğitime Etkisi 
15 Ocak 2021 Alaylı ve İcazetli Sanatçıların Gözünden Geleneksel Türk Sanatları
18 Ocak 2021 Alaylı ve İcazetli Sanatçıların Gözünden Geleneksel Türk Sanatları 2
22 Ocak 2021 Geleneksel Türk Sanatlarında Yeni Teknik ve Arayışlar
25 Ocak 2021 Geleneksel Türk Sanatlarında Estetik Kaygı ve Kitsch (Kiç)
29 Ocak 2021 Geleneksel Sanatların Plastik Sanatlara Olan Etkisi
1 Şubat 2021 Türk El Sanatlarının Kökenleri
5 Şubat 2021 Türkiye’deki Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanları Oturumları
8 Şubat 2021 Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Ürünleri
12 Şubat 2021 Geleneksel Sanatların Dünü, Bugünü ve Geleceği
15 Şubat 2021 Geleneksel Türk Sanatlarında Tanım, Kavram, Terminoloji Sorunları
19 Şubat 2021 Plastik Sanatlar Akademisyenlerinin Gözünden Geleneksel Türk Sanatları
26 Şubat 2021 Yabancı Sanatçılar & Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye’de Sanat & Geleneksel Türk Sanatları 1
1 Mart 2021  Yabancı Sanatçılar & Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye’de Sanat & Geleneksel Türk Sanatları 2
6 Mart 2021  Yabancı Sanatçılar & Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye’de Sanat & Geleneksel Türk Sanatları 3
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem