Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Binlerce yıllık geçmişe sahip Türk toplumunun da kendine özgü kültürü, gelenek ve görenekleri vardır. Bölümün amacı her biri bir kültür ürünü olan halı, kilim, kumaş, çini, seramik, tezhip, minyatür, hat vb. Geleneksel Türk Sanatları’nı bilimsel yöntemlerden yararlanarak korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmektir. Eğitim ve öğretime yeni başlayan bölümümüzde geçmişten esinlenerek tasarım açısından yeni öneriler sunabilen öğrenciler yetiştirmektedir. Alan araştırmasına dayanan verilerden hareketle günümüz teknolojilerinden de yararlanarak, toplumun ihtiyacı olan ve ekonomiye katkı sağlayacak yeni tasarımlarla üretim yapılmaktadır. 2010-2011 yılından itibaren lisans eğitimine başlayarak, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalına öğrenci alınmaktadır. Önümüzdeki yıllarda diğer Ana sanat dalları da eğitime başlayacaktır. Bölümümüz mezunları kamu ve özel kuruluşlarda tasarımcı, sanat danışmanı ve desinatör olarak çalışabilmektedir.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem