Grafik Bölümü

Grafik Bölümü, 1999-2000 eğitim öğretim yılında öğretime başlamıştır. Bölüm; yaratıcı, kendini yenileyebilen, kültürel yönü güçlü olan, güncel tasarım diline hâkim grafik tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dört yıl süren programın birinci yılında, temel sanat eğitimi, desen, tipografi gibi uygulamalı dersler ve bunlara yardımcı kültür-sanat dersleri yer almaktadır. Eğitim, teknolojik donanım ve yazılım ekipmanıyla yapılmaktadır. Teknik atölyelerde gelişmiş bilgisayar donanımları (Mac, Printer, Plotter, vb) kullanılmaktadır. Bölüm, çalışmalarını Antalya’nın sosyo-kültürel yapısını göz önüne alarak çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerçekleştirmeye özen göstermektedir. Bölüm mezunları, tanıtım ve reklam ajanslarında, basın-yayın ortamlarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni veya yaratıcı yönetmen olarak çalışabilirler. Ayrıca, elektronik ve dijital medya alanlarında, reklam ve ambalaj sanayinde çalışma imkânı bulabilirler.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem