Akademik Kadro
GRAFİK BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Prof Dr. Cengiz TOKER (Bölüm Bşk. V.) toker@akdeniz.edu.tr (0242) 310 62 00 6200
Öğr. Gör. Defne ALKANDEMİR (Bölüm Bşk. Yrd.) defnealkandemir@yahoo.com (0242) 3106277 6277
Doç. Dr. Süleyman ÖZDERİN ozderin@akdeniz.edu.tr (0242) 3106219 6219
Doç. Dr. Aydın ZOR aydinzor@akdeniz.edu.tr (0242) 3106272 6272
Doç. Şemsettin DAĞLI sdagli@akdeniz.edu.tr (0242) 3106282 6282
Dr. Öğr. Üyesi Bekir KİRİŞCAN bkiriscan@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4224
Öğr. Gör. Tülin CANDEMİR tcandemir@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4216
Arş. Gör. Günnar YAĞCILAR TONGUÇ gunnartonguc@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4212

Bölüm Sekreteri: Osman BAHÇIVAN
iletişim : (0242) 310 62 42

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem