Güzel Sanatlar Fakültesi “Mezuniyet Töreni ve Sergisi” (29 Mayıs 2019)
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‘Mezuniyet Töreni ve Sergisi’, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 16.00‘da Olbia Sanat Galerisi‘nde başlayacak,16.30’da Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu‘nda devam edecek ve 20.30’da Olbia Amfi Tiyatro‘daki törenle son bulacaktır. Mezun olacak öğrencilerimizin bu mutlu günlerinde onlarla sevinçlerini paylaşmak üzere tüm personelimizi mezuniyet sergisi ve törenine davet ediyoruz. Katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır.
Not: Öğretim üyelerimizin törene binişleri ile katılmaları rica olunur.
0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem