Heykel Bölümü

1999-2000 öğretim döneminde eğitime başlayan Bölüm; alanında donanımlı, belirli düzeyde bilgi birikimine sahip, kendine güvenen ve çağını yakalayan yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Heykel Bölümü öğrencileri dört yıllık eğitim sürecinin ilk yıllarında yaşadıkları çevreyi, doğayı gözlemleyerek, analiz etmektedirler. Bölüm atölyelerinde çamur (kil) ile baş, el, ayak ve tors gibi figür parçalarını etüt etmektedirler. Canlı model çalışmalarından sonra taş, ahşap ve metal atölyelerinde yeni teknik ve malzemelerle deneysel çalışmalar yaparak, özgün biçimlendirme yöntemlerini öğrenmektedirler. Dört yıl süren eğitim, diploma ve proje çalışmasıyla tamamlanmaktadır. Bölüm mezunları, serbest sanatçı, kültürel alanlarda çalışmalar yapan özel ve kamu kurum – kuruluşlarında heykeltıraş, uzman teknik eleman, sanat danışmanı olarak görev alabilirler.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem