Akdeniz Üniversitesi

iç mimİÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü dört yıllık eğitim süresince İç Mimari ve Çevre Tasarımı alanlarına, kültürel zenginliklere, çağdaş estetik boyutlar kazandıracak, geleneksel sanatlarla bütünleşen, bilim ve teknolojinin de yardımıyla tasarım yapabilen nitelikli elemanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin iç mekan ve çevre tasarımı alanlarında, çok yönlü bilgi edinmelerini sağlamak, estetik duyarlılıklarını, sanatsal becerilerini geliştirmek bölümün hedefleri arasındadır.

Bölüm mezunları, mekansal ve çevresel düzenlemelerin yanı sıra, sergileme, tanıtımla ilgili modüllerin geliştirilmesi, ürünlerin ambalajlanması ile ilgili tasarımların yapılması ve kent mobilyaları, spor - eğlence yerleri gibi, sosyal - kültürel alanların düzenlenmesinde görev alabilirler.

Öğretim Elemanı Kadrosu

Doç.Dr. Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ (Bölüm Bşk.V.)
zuhalelinc@akdeniz.edu.tr
 (0242) 3106260
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Gül GÜZEL
aysegulguzel@akdeniz.edu.tr 
 (0242) 3106256 
Yrd.Doç.Dr. Hande EGEL MERMER
 hande.egel@gmail.com
 (0242) 2274400
Öğr.Gör. Aydın UÇAR
aucar@akdeniz.edu.tr 
 (0242) 3106259
Öğr.Gör. Burcu PEHLİVANOĞLU
burcupeh@gmail.com
 (0242) 3106258

Bölüm sekreteri: Mehtap KAVAL
İletişim: 42 15

Sayfa Özeti: İç Mimari ve Çevre Tas. Bölümü

Sayfa Açıklaması: Antalya Güzel Sanatlar Sanatalar İç Mimari ve Çevre Tas. Bölümü Bölümü

Anahtar Kelimeler: