İdari Kadro
Adı Soyadı
Görevi Telefon No
Dahili No
Aynur TİKER Fakülte Sekreteri (0242) 3106204 6204
Şebnem ATMACA Dekanlık Sekreteri (0242) 3106200 6200
Ayten BÜLBÜL Personel İşleri (0242) 3106208 6208
Dursun USTAOĞLU
Yazı İşleri (0242) 3106209 6209
Taciddin ORHAN Döner Sermaye (0242) 227 4400 4210
Muhammet DENİZ Mali İşler (0242) 3106207 6207
Ümit KOYUN Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi (0242) 3106265 6297
Aslıhan ÖZKAN Öğrenci İşleri (0242) 3106211 6211
Adem Elma Öğrenci İşleri (0242) 3106212 6212
Habibe BEKEN Öğrenci İşleri (0242) 3106297 6297
Uzm. Demet YÜREK Etkinlikler Koordinatörü (0242) 3106229 6229
 Uzm. İbrahim KÖRPE  Basımevi  (0242) 3106649  6649
 

BÖLÜM SEKRETERLERİ

Ali KÜTÜK Fotoğraf  Bölümü Sek.
Sinema-TV Bölümü Sek.
Geleneksel Türk San. Böl. Sek.
Seramik Bölümü Sek.Heykel Bölümü Sek. 
(0242) 3106255 6255
Seyhan HOROZAL Resim Bölüm Sek.
Müzik Anasanat Dalı Sek.

Seramik Anasanat Dalı Sek.
Halı-Kilim Eski Kumaş A.S.D. Sek.
Sanat ve Tasarım A.S.D. Sek.
Resim Anasanat Dalı Sek.
(0242) 3106254 6254

 

TEKNİKERLER

Mustafa SERİN İç Hizmetler Sorumlusu / Teknik Hiz. (0242) 3106262 6262
Metin KUŞMAN Teknik Hizmetler (0242) 3106262 6262
Ömer ÇAĞAN Teknik Hizmetler (0242) 3106262 6262
Merve ÖNAT Çay Ocağı (0242) 3106270 6270
Mustafa KILINÇ Yardımcı Personel (0242) 2274400 4209
Hasibe KAYABAŞI Yardımcı Personel (0242) 2274400 4209
Şenol UZUNAY Yardımcı Personel (0242) 2274400 4209
İbrahim KAÇAR Güvenlik Görevlisi (0242) 3106271 6271
Hasan KURT Güvenlik Görevlisi (0242) 3106271 6271

 

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 310 6200
Tel: +90 242 310 6213 - fax