İdari Kadro
İ DARİ PERSONEL
Adı Soyadı Görevi Telefon No Dahili No
Uğur ÜLKER
Fakülte Sekreter Vekili
(0242) 3106204 6204
Hikmet KOLOĞLU
Dekanlık Sekreteri (0242) 3106200 6200
Ayten BÜLBÜL Personel İşleri (0242) 3106208 6208
Dursun USTAOĞLU
Yazı İşleri (0242) 3106209 6209
Taciddin ORHAN Döner Sermaye (0242) 2274210 4210
Ali KÜTÜK
Kalite Birimi (0242) 3106280 6280
Muhammed DENİZ
Mali İşler (0242) 3106207 6207
Ümit KOYUN Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi (0242) 3106265 6265
Aslıhan ÖZKAN Öğrenci İşleri (0242) 3106211 6211
Adem ELMA Öğrenci İşleri (0242) 3106212 6212
Habibe BEKEN Öğrenci İşleri (0242) 3106297 6297
Uzm. İbrahim KÖRPE Basımevi (0242) 3106649 6649
Grafiker Sezen URAZ Basımevi  (0242) 3106649  1498
BÖLÜM SEKRETERLERİ
Mükremin DURMUŞ
-Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

-Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ASD

-Sinema Tv Bölümü

-Sinema Tv ASD

-Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

-Seramik Bölümü

(0242) 3106255 6255
Osman BAHÇIVAN -Resim Bölümü

-Resim ASD

-Grafik Bölümü

-Heykel Bölümü

-Fotoğraf Bölümü

(0242) 3106242 6242
Konca KONUKKAYA -Müzik Bölümü

-Müzik ABD

-Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

-Temel Eğitim Bölümü

-Sahne Dekorları ve Kostüm Bölümü

-Sanat ve Tasarım ASD

(0242) 3106254 6254
TEKNİKERLER
Mustafa SERİN İç Hizmetler Sorumlusu / Teknik Hiz. (0242) 3106262 6262
Metin KUŞMAN Teknik Hizmetler (0242) 3106262 6262
Gülsüm ERDEM Çay Ocağı (0242) 3106270 6270
Mustafa KILINÇ Yardımcı Personel (0242) 2274400 4209
Hasibe KAYABAŞI Yardımcı Personel (0242) 2274400 4209
Ahmet DEMİR Yardımcı Personel (0242) 2274400 4209
Abdullah YÜZER Güvenlik Görevlisi (0242) 3106271 6271
Hasan KURT Güvenlik Görevlisi (0242) 3106271 6271

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem