Manas Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

2. Aşama sınavına girmeye hak kazanamamış adaylar, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi’nin özel yetenek sınavına girmek için Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na dilekçe ile başvurabilirler. Sınav tarihi: 18 Ağustos 2016, saat: 16.30’dur.

 

manas_afis

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına alacağı öğrenciler için 2016-2017 Özel Yetenek Sınavı başvuru belgesi ve sınav ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Manas Üniversitesi için başvurular fakültemiz öğrenci işlerine şahsen yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgiler başvuru ofisinden alınabilir. Manas Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavları ile birlikte, aynı koşul ve esaslar ile yapılacaktır.

 

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2016 Özel Yetenek Sınavı Koşul ve Esasları »

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Özel Yetenek Sınavı Başvuru ve Sınava Giriş Belgesi »

 

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 00
Tel: