Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Grafik, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümleri için Özel Yetenek Sınavı fakültemiz bünyesinde yapılacaktır.

Ön Kayıt Tarihleri: 8-19 Ağustos 2022 (GSF Öğrenci İşleri Ofisi)

Özel Yetenek Sınavı: 25 Ağustos 2022 (Akdeniz Üniversitesi Kampüsü)

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırmak isteyen adayların aşağıdaki belgeler ile birlikte şahsen Fakültemiz öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir.

1- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf.
2- Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi.
3- ÖSYM, YKS 2022 Sınav Sonuç Belgesi.
4- Engelli Heyet Raporu (Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği hastanelerden alınmış ESKR ya da ÇÖZGER), (Yalnız engelli kontenjanından başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz içindir!)

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem