Konferans ve Çalıştay “Sanal Gerçeklik ile Animasyon Yaratmak” ve “Oyun Tasarımı” (28 kasım 2019)

Fakültemizin kuruluşunun 20. Yılı etkinlikleri kapsamında, Grafik Bölümü’nün düzenlediği ve Akdeniz Üniversitesi Kültür Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜSAM)’n destek verdiği, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Ü. Levent Çoruh ve Öğr. Gör. Dr. Onur Toprak’ın sunacakları “Sanal Gerçeklik ile Animasyon Yaratmak” ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Erkan Özkarakaş’ın sunacağı “Oyun Tasarımında Multidisipliner Alanlar” başlıklı Konferans ve Çalıştay etkinliği, 28 Kasım 2019 Perşembe günü Saat:13:00‘da Fakültemiz Mavi Amfi‘de gerçekleşecektir.

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem