KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIMI BÖLÜMÜ

Bölümün birincil kısmını “Kültürel Miras” diye tanımlanan arkeolojik ve kültürel nitelikli yapı ve objelerin üzerinde analiz ve konservasyona yönelik müdahale yapacak alanı oluşturacaktır. Alanın konusunu; taşınır/taşınmaz kültürel miras olarak tanımlanan anıtların, sivil mimarlık yapıların, tarihi binaların, müzelerin elinde bulunan objelerin konservasyon ve restorasyonu bilimsel yöntemlerle yapılması, bu alanda eksik olan uzmanların yetiştirilmesi, uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler, uluslararası konservasyon standartlarının geliştirilmesi.
Diğer yandan, sanat eserlerinin koruma, onarım koruma ve onarım konservasyonlarının yapılması da bu bölümün diğer alanlarını oluşturmaktadır. Bu çerçevede konservasyon yönelik müdahalelerin hazırlanması, kontrol edilmesi değerlendirilmesi, uzmanların, yetiştirilmeleri, kültür ve sanat eserlerinin konservasyonun yönelik analizler yapılması da programın hedefleri arasındadır.
Bölümün ikincil tarafı birincil tarafıyla doğrudan bağlantılı ve ilişkilidir. “Sanat Eserlerinin Korunması ve Restorasyonu” alanı; taşınır kültürel ve sanatsal objelerin (mirasın) korunması, sergilenmesi, onarımı, envanterlenmesi, tanzim edilmesi, ilgili bilimsel kriterlere odaklı olarak yönetişim çalışmalarına odaklanılacaktır. Bu alan, kamu ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin korunması, sürecinde gerekli danışmanlığı ve uygulamaları yapabilecek niteliklere sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Dr. Hakan ÖNİZ hakanoniz@akdeniz.edu.tr  +90 242 310 6218  6218

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem