Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü

2019 yılında kurulmuş olan bölüm “Kültürel Miras” olarak tanımlanan arkeolojik ve kültürel nitelikli yapı ve objelerin üzerinde analiz, koruma ve onarım işlemlerini gerçekleştirecek uzmanları yetiştirmek amacındadır.  Kamu ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin korunması sürecinde gerekli danışmanlığı ve uygulamaları yapabilecek niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi de hedefler arasında yer alır. Bu kapsamda, “taşınmaz kültürel miras” olarak tanımlanan anıtlar, sivil mimarlık yapıları ve tarihi binalar ile “taşınır kültürel miras” olarak tanımlanan kazı ve araştırmalar sonucu bulunan eserler, tarihi nitelikte sanat eserleri ve müzelerin elinde bulunan objelerin koruma ve onarımlarının bilimsel yöntemlerle yapılması hedeflenmektedir. UNESCO ve ICOMOS gibi uluslararası kuruluşlar ve çeşitli bilim kurumlarıyla birlikte, önleyici koruma da dahil olmak üzere uluslararası koruma standartlarının geliştirilmesi yönelik faaliyetler de bölüm çalışmaları arasında yer alır. Yukarıda belirtilen hedefler çerçevesinde “Sanat Eserlerinin Korunması ve Onarımı” alanında taşınır kültürel ve sanatsal objelerin korunması, sergilenmesi, onarımı, envanterlenmesi ve tanzim edilmesiyle ilgili bilimsel kriterlere odaklanılmaktadır.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem