Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi‘nin düzenlemiş olduğu KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ve YAŞATILMASI SEMPOZYUMU-SERGİSİ etkinliği 24-25 Nisan 2018 tarihinde Antalya‘da yapılacaktır. Sempozyum temaları kitap sanatları, plastik sanatlar, tekstil, mimarlık ve müzik olarak belirlenmiştir. Etkinlik ile ilgili diğer detaylar ekte verilmiştir. Katılımlarınızla etkinliğimizi onurlandırmanızı dileriz. Tam bildiri son gönderim tarihi 15 haziran olarak belirlenmiştir. Bildiri yazım kuralları ektedir.

Sempozyum Programı

“Kültürel Mirasın Korunması Ve Yaşatılması”

Katılımcı Bilgi Formu

Özet Şablonu

Poster Bildiri Formatı

Poster Bildiri Özet Şablonu

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Kitabı

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem