Mazeret Sınavları

2020-2021 Bahar Yarıyılı Mazeret sınavı başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasından yapılmaktadır:

>>http://oidb.akdeniz.edu.tr/mazeret-sinavi-basvurularina-iliskin-duyuru/

Güzel Sanatlar Fakültesi 2020-2021 Bahar yarıyılı ara sınav için mazeret sınavı başvuruları, Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesinin 14. Maddesi 1. fıkrası (a) bendi gereğince 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar kabul edilecektir. İlan edilen tarihten sonra yapılan mazeret sınav başvuruları kabul edilmeyecektir.

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem