Mezuniyet Töreni

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemizin 2021 yılı mezuniyet töreni 5 Temmuz Pazartesi, saat 20.00’da Üniversitemiz Stadyumunda yapılacaktır. Törene katılmayı planlayan öğrencilerimizin bölüm başkanları veya danışman öğretim elemanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Kep ve cübbelerinizi 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren Fakültemiz öğrenci işlerinden teslim alabilirsiniz.

Not: Pandemi nedeniyle mezuniyet törenine her öğrenci en fazla dört yakını ile katılabilecektir.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem