Akdeniz Üniversitesi

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ nün Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Mimarlık Bölümü açılmasına ilişkin teklifi 15.07.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Mimarlık Bölümünün kurulması teklifi uygun görülmüştür. Bu karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 28.07.2005 tarih ve 15969 sayılı yazısı ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurumlarına 2011–2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması konusundaki teklifler 25/05/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 sayılı Kanun’un 4.maddesi, 2809 sayılı Kanun’un 6. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca,  Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne  (Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı) 30 adet öğrenci alınması karara bağlanmış olup, TC. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.06.2011 tarih ve 023689 sayılı yazılarıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmiştir.

Öğretim Elemanı Kadrosu

Yrd.Doç.Dr. İbrahim BAKIR (Bölüm Bşk.)
 ibakir@akdeniz.edu.tr
 (0242) 3106293
Yrd.Doç. Dr.Hilal Tuğba
ÖRMECİOĞLU (Böl.Bşk.Yrd.)
ormecioglu@akdeniz.edu.tr  
 (0242) 3106295
Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS
krkavas@gmail.com
 (0242) 3106216
Doç.Dr. Hacer MUTLU DANACI
hacermutlu@akdeniz.edu.tr
 (0242) 2274400/4203
Yrd.Doç.Dr. İlknur AKINER
ilknurakiner@gmail.com
 (0242) 3106286
Öğr.Gör. İkbal ERBAŞ
iboyacilar@gmail.com 
 (0242) 3106228
Arş.Gör Ayşe YILDIRIM
ayıldirim@akdeniz.edutr
  (0242) 2274400/4218 
Arş.Gör Ayşe ŞEKERCİ
aysesekerci@akdeniz.edu.tr
  (0242) 2274400/4218  

Bölüm Sekreteri: Habibe BEKEN

İletişim : (0242) 2274400 Dahili:  4215

Sayfa Özeti: Mimarlık Bölümü

Sayfa Açıklaması: Antalya Anatalya Akdeniz Akadeniz Mimarlık Bölümü Bölümü

Anahtar Kelimeler: