Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Seminer ve Atölye Çalışması (17 Şubat 2020)
Fakültemiz Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen, Doç. Dr. Zukhra Mukhtarovna Ezieva’nın sunacağı “Kalıpsız Kadın Giysi Tasarımı ve Uygulamaları” başlıklı Seminer 17 Şubat 2020 Pazartesi günü Saat:10.30‘da Mavi Amfi‘de gerçekleşecektir.
Seminerin ardından Saat: 13.30‘da Z06 kodlu atölyede Doç. Dr. Zukhra Mukhtarovna Ezieva yürütücülüğünde ‘Atölye Çalışması’ yapılacaktır. Tüm personelimiz davetlidir. Katılımlarınızı bekliyoruz.
0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem