MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, moda ve tekstil tasarımı eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Bölüm öğrencilerinin dört yıl boyunca; dokuma tasarımı, baskı tasarımı, moda tasarımı dallarında estetik bilgi, beceri ve teknik donanımları sağlanarak, tasarım dünyasının, moda ve tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun; yaratıcı, üretken tasarımcılar olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Uzmanlık alan programlarının ortak amacı, tasarım ve yaratıcılığın anlatım aracı durumuna dönüştürülmesi, onunla özgün biçimler yaratılması, sanat ile endüstrinin kaynaştırılmasıdır. Bölüm 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.

STAJ

İşyeri Staj Kabul Formu

İşyeri Staj Değerlendirme Formu

Öğretim Elemanı Kadrosu
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Suzan TEKER (Bölüm Bşk.) mesinal@hotmail.com (0242) 3106217 6217
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZKAN (Bölüm Bşk. Yrd.) nozkan@akdeniz.edu.tr  6238
Dr. Öğr. Üyesi Kezban SÖNMEZ kezbankarasonmez@gmail.com (0242) 2274220 4220
Dr. Öğr. Üyesi Mariyam YEZİYEVA NEHİR mariyam-ezieva@mail.ru (0242) 3106295 6295
Öğr. Gör. Mine YILDIRAN mineyildiran@akdeniz.edu.tr (0242) 2274214 4214
Dr. Öğr. Üyesi Fatma BAYRAKTAR  fbayraktar@akdeniz.edu.tr  6259
Dr. Öğr. Ü. Ahsen GÜNBULUT (13/b-4)
ahsengunbulut@akdeniz.edu.tr (0242) 310 6264  6264

Bölüm Sekreteri: Konca KONUKKAYA
İletişim: (0242) 310 62 53

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem