MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik Bölümü, 2002-2003 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Yeni olmasına karşın esnek, gelişmeye açık programı aracılığıyla ve yönetim desteğiyle kısa sürede hızla yol almıştır. Bölüm; Antalya’nın zengin müzik altyapısını oluşturan senfoni orkestrası, opera – balesi, (Aspendos) festivali, pek çok gönüllü – sivil müzik toplulukları, kültür sanat kuruluşları, yaygın özel müzik dershanelerinin yaratmış olduğu eşine az rastlanır zengin kültürel ortamda, müziksel kimliği yitirmeden dünya ile bütünleşmeyi hedeflemektedir.
Bölümde çağdaş eğitim, sanat, müzik anlayışından yola çıkılarak bütün müzik türlerine açık, geleneksel ile çağdaş anlayışı birleştirebilen, öğrencinin ilgisine yanıt verebilecek ve gelişmelere uyum sağlayabilecek esnek bir program oluşturulmuştur.
Bölüm mezunları, özel kamu ve kuruluşlarında alanlarına göre müzisyen olarak görev alabilirler.

Bitirme Projesi Yazım Klavuzu

Öğretim Elemanı Kadrosu
Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU (Böl. Bşk.) sibelpasaoglu@akdeniz.edu.tr  (0242) 310 6276
Prof. Dr. Cengiz ŞENGÜL csengul@akdeniz.edu.tr  (0242) 227 4225
Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ gozmentes@gmail.com  (0242) 310 6267
Doç. Dr. Hazan KURTASLAN hazankurtaslan@akdeniz.edu.tr  (0242) 227 4204
Öğr. Gör. Ebru DOĞAN AKTAŞ ebrutsm@hotmail.com  (0242) 310 6268
Arş. Gör. Dr. Engin ÖZYÖRÜK enginozyoruk@gmail.com  (0242) 310 6268
Arş. Gör. Begüm Fulya ADIZEL begumfulyaadizel@akdeniz.edu.tr  (0242) 3106283
Öğr. Gör. Atahan KAYA k_atahan@hotmail.com  (0242) 310 6273
Öğr. Gör. Ayşegül TULUMCU (13/b-4) atulumcu@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Ümran Ezgi GÜLEKEN

Bölüm Sekreteri: Konca KONUKKAYA
İletişim: 0242 310 62 53

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 00
Tel: