Öğrenci Temsilciliği
Adı Soyadı
Bölümü/Görevi e-posta İletişim
Alaaddin HIZ Fakülte Temsilcisi / Resim Bölümü Temsilcisi alaaddinhiz@yandex.com 0536 216 1918
Asel ERKEKLİ Fakülte Tem. Yrd. / Geleneksel Türk San. Bölümü f.71@hotmail.com 0507 886 6792
Tarık DAYAN Heykel Bölüm Temsilcisi tarikdyn@cmail.com 0553 189 9331
Yunus TEKDEMİR Grafik Bölüm Temsilcisi ytekdemir0@gmail.com 0541 367 4539
Esra ERSOY Seramik Bölüm Temsilcisi esra.ersoy.ee9@gmail.com 0506 138 7214
Ozan Can FIRAT
Müzik Bölüm Temsilcisİ ozzancanfirat@gmail.com 0545 304 8745
Fadime AYGÜN
Fotoğraf Bölüm Temsilcisi faaygun@gmail.com 0532 328 3034
Semih ELLİALTI
Sinema TV Bölüm Temsilcisi seellialti@gmail.com 0531 273 9309

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel:
Tel: