Öğrenci Temsilciliği
Adı Soyadı
Bölümü/Görevi e-posta İletişim
Ferhat ARAT Fakülte Temsilcisi / Resim Bölümü Temsilcisi ferhatarat@yandex.com 0554 503 7573
Atakan YILMAZ Fakülte Tem. Yrd. / Grafik Bölümü atakanyilmazg@gmail.com 0531 262 7484
İlkay DEMİR Fotoğraf  Bölüm Temsilcisi ilkaydemirmail@gmail.com 0534 898 1457
Birol Can PEKSOY Sinema-Tv Bölüm Temsilcisi birolcanpeksoy4@gmail.com 0538 500 7676
Yusuf BOZKURT Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Temsilcisi yusuffbozkurtt@yandex.com 0546 475 2302
Ece Maria ASLANBEY
Seramik Bölüm Temsilcisi mariamiguceciani@hotmail.com 0553 024 4333
İlker KALENDER
Müzik Bölüm Temsilci ilkerzorerkalender@hotmail.com 0538 243 5379
Aslıhan AYANOĞLU
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Temsilcisi aslihanayanoglu93@gmail.com 0534 688 4573
Lidya WASSMUHD
Heykel Bölüm Temsilcisi lidyaw78@gmail.com 0507 178 0774
Mervenur ÇELİK
Grafik Bölüm Temsilcisi mervenurçelik68@gmail.com 0506 962 6296

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem