On Dokuzuncu Geleneksel Cumhuriyet Sergisi

ON DOKUZUNCU GELENEKSEL CUMHURİYET SERGİSİ
ULUSAL JÜRİLİ KARMA SERGİ

27 Ekim 2021


Atatürk’ün bizlere armağan ve emanet ettiği Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemekte olduğumuz 19. Geleneksel Cumhuriyet Sergimiz “Cumhuriyet Özgürlük Demek” temasıyla Doç. K. Özlem SARNIÇ yürütücülüğünde, Ulusal Jürili olarak gerçekleştirilecektir.
Kişinin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumu özgürlüktür. Cumhuriyetimizin sağladığı fikri, fiili ve vicdani özgürlük bizlere en büyük armağandır.
Şairin de dediği gibi Cumhuriyet hürriyet demek, Cumhuriyet özgürce yaşamak, uygarlığa, çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak demek Cumhuriyet mutluluk demek, Cumhuriyet kol kola yürümek uygarlığa, çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak demek…
(Sefai Acar)
On dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz Ulusal Jürili Karma Geleneksel Cumhuriyet Sergimiz tüm güzel sanatlar alanlarına açıktır.

Şartname

Başvuru Formu

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem