Onur Öğrencilerimiz
Adı Soyadı
Bölümü Yılı
Sabahat AŞKIN Seramik 2002-2003
Gülden TOKER İç Mimari 2003-2004
Ayşe TİLKİ ÖZER Seramik 2004-2005
Nagihan ELİBOL ERTUNA Seramik 2005-2006
Birsen ÜNLÜTÜRK Seramik 2006-2007
Sevil KILINÇ Resim 2007-2008
Sevgi AKSAKAL Fotoğraf 2008-2009
Şermin AŞURECİLER Heykel 2009-2010
Özgül KAHRAMAN Heykel 2009-2010
Nihan ÖZERCAN İç Mimari 2010-2011
Faruk AKSEL Fotoğraf 2011-2012
Gamze AKAT İç Mimari 2012-2013
Şerife ÇAKMUR Resim 2013-2014
Alper GÜNDOĞDU Fotoğraf 2014-2015
Adı Soyadı
Bölümü Yılı
Sabahat AŞKIN Seramik 2002-2003
Gülden TOKER İç Mimari 2003-2004
Ayşe TİLKİ ÖZER Seramik 2004-2005
Nagihan ELİBOL ERTUNA Seramik 2005-2006
Birsen ÜNLÜTÜRK Seramik 2006-2007
Sevil KILINÇ Resim 2007-2008
Sevgi AKSAKAL Fotoğraf 2008-2009
Şermin AŞURECİLER Heykel 2009-2010
Özgül KAHRAMAN Heykel 2009-2010
Nihan ÖZERCAN İç Mimari 2010-2011
Faruk AKSEL Fotoğraf 2011-2012
Gamze AKAT İç Mimari 2012-2013
Şerife ÇAKMUR Resim 2013-2014
Alper GÜNDOĞDU Fotoğraf 2014-2015

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem