2019 Yılı Özel Yetenek Sınavı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2019-2020 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı Başvuru Tarihleri

  • 1-16 Ağustos 2019 – Ön Kayıt Tarihleri (internet üzerinden)
  • 21-23 Ağustos 2019 – Özel Yetenek Sınavı Tarihleri
  • 27 Ağustos 2019 – Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü
  • Sınava İtiraz – Sınavların İlanından İki (2) İş Günü
  • 2-6 Eylül 2019 – Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
  • 9-13 Eylül 2019 – Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

2019 Yılı Özel Yetenek Sınavına Başvurmak için linke tıklayınız: yetenek.akdeniz.edu.tr/gsf

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem