Özel Yetenek Sınavı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-2019 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları

Resim Bölümü

Grafik Bölümü

Grafik Bölümü Engelli

Fotoğraf Bölümü

Fotoğraf Bölümü Engelli

Heykel Bölümü

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Seramik Bölümü

Müzik Bölümü

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2018-2019 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı Başvuru Tarihleri

6-14 Ağustos 2018 – Ön Kayıt Tarihleri (internet üzerinden)

31 Ağustos – 2 Eylül 2018 – Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

5 Eylül 2018 – Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü

Sınava İtiraz – Sınavların İlanından İki (2) İş Günü

6-12 Eylül 2018 (Cumartesi-Pazar hariç) – Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

13-19 Eylül 2018 – Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

Özel Yetenek Sınavı Başvuru Linki

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 00
Tel: