"Karşılaşmalar" Sergisi Pera Müzesi'nde…

“Karşılaşmalar”

Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yapıtlar
Pera Müzesi’nde
8 Eylül – 16 Ekim 2016

Pera Müzesi, kuruluşundan bu yana programında düzenli yer verdiği, genç sanatçıları görünür kılan sergilere bir yenisini ekliyor. Bu yıl Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni konuk ettiği, Karşılaşmalar başlıklı sergi, 8 Eylül – 16 Ekim 2016 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde izleyicileri bekliyor.

Bugüne dek birçok genç sanatçıyı, ulusal ve uluslararası üniversite ve sanat kurumlarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri ile tanıtan Pera Müzesi, 1999 yılından bu yana sanat eğitimi veren Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden bir seçki sunuyor. Karşılaşmalar sergisi, tüm dünyada, sahip olduğu kent dokusu, tarihi, ışığı ve rengiyle adından söz ettiren Antalya’da üretilen sanat yapıtlarına odaklanırken, şehrin dokusu ve sahip olduğu zengin kültürel altyapıya dair güçlü referanslar içeriyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi seçici kurul değerlendirmeleri ve Ebru Nalan Sülün küratörlüğünde hazırlanan sergi, fakülte bünyesindeki Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Fotoğraf, Geleneksel Sanatlar ve Sinema Bölümü öğrencileri ve mezunlarının seçilmiş eserlerini bir araya getiriyor. Seçkiyle, genç sanatçıların üretim süreçlerinde kullandıkları yöntemler ile bu yöntemler arasındaki ortak bağların, kavramsal ve düşünsel yaklaşımların ilişkileri görünür kılınıyor.

Bedenin Dönüşümünden Dijital Evrene Beş Tematik Kategori

Küratör Ebru Nalan Sülün sergide, “yöntemlerin ve mecraların sanatın üretim sürecinde sadece bir araç olduğu düşüncesinden yola çıkarak, sanat eserinin benzer temasal yaklaşımlarla farklı mecralarda nasıl bir estetik dönüşüm yaşadığına ve eserlerin disiplinler arasındaki geçirgenliğini tespite odaklanan bir sergileme yöntemi kullanıldığını” belirtiyor. Bu doğrultuda şekillenen Karşılaşmalar sergisinde, “Bedenin Dönüşümü”, “Soyutlama”, “Kavramsal Yaklaşımlar”, “Dijital Evren-Reklam” ve “Belgesel” başlıklı beş tema öne çıkıyor.

“Bedenin Dönüşümü” teması altında bir araya gelen eserler, sanatta bedenin kullanımı sorununu ele alırken, “Soyut Dönüşüm” soyutlamaların estetiksel değişimlerini görünür kılıyor. “Kavramsal Yaklaşımlar”, farklı disiplinlerin kavramsal sanata bakışı ile özellikle de ready-made kullanımına dair farklı uygulamalara odaklanıyor. Grafik Bölümü, Fotoğraf ve Geleneksel Sanatlar Bölümleri’ne ait çalışmaların yoğunlukta olduğu “Dijital Evren- Reklam” başlığı, aynı mecrada üretilmiş, farklı içerik ve anlam arayışlarını bir araya getirirken, Fotoğraf ile Sinema disiplinlerinin sahip oldukları anlatım dilleri arasında bağ kurmaya olanak tanıyan “Belgesel” bölümü ise, yöntem ve üretim sürecindeki algı farklılıklarını öne çıkarıyor.

62 genç sanatçının 70’e yakın eserinden oluşan sergi, hem ele alınan temalar ve farklı ifade biçimleri, hem de kullanılan malzeme açısından Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde uygulanan çok yönlü eğitim modelini yansıtır şekilde geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Karşılaşmalar sergisi, 16 Ekim 2016 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10:00-19:00 saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00- 18:00 saatleri arasında gezilebilir. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de ücretsiz! “Uzun Cuma”larda müze 18:00 – 22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba”. “Genç Çarşamba” günleri tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

www.peramuzesi.org.tr
blog.peramuzesi.org.tr
twitter.com/PeraMuzesi
www.facebook.com/PeraMuzesi.Museum
www.youtube.com/PeraMuzesi
instagram.com/peramuzesi

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 00
Tel: