Resim Bölümü

1999-2000 eğitim öğretim döneminde aktif eğitimine başlayan Resim Bölümü, dört yıllık sanat eğitimi süresince yaratıcı, araştırmacı, gözlemci, sanatsal yorum ve düşünceleri anlayabilen, özgün anlatım diline sahip, sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla bölümdeki eğitim sürecinde; desen, temel sanat eğitimi gibi derslerin yanı sıra kuramsal ve teorik ders eğitimleri sürdürülmekte, ana sanat dalına yönelik geleneksel resim teknikleri, özgün baskı, modelaj, seramik, heykel, mozaik, fresk alanlarında da atölye eğitimleri verilmektedir. Bölüm mezunları, bağımsız sanatçı olarak çalışabilecekleri gibi özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı ve sanat eğitimcisi olarak da görev alabilirler.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem