RESİM BÖLÜMÜ

1999 – 2000 eğitim öğretim döneminde öğretime başlayan Bölüm; dört yıllık sanat eğitimi süresince yaratıcı, araştırmacı, gözlemci, sanatsal yorum ve düşünceleri sezebilen özgün anlatım dili olan, sanatın genel fonksiyonu içinde ülkemizin resim sanatı alanında gereksinim duyduğu elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla eğitim süresince; Desen, Temel Sanat Eğitimi gibi derslerin yanı sıra genel kültür dersleri, ağırlıklı olarak da ana sanat dalına yönelik olarak geleneksel resim teknikleri, özgün baskı, modelaj, seramik, heykel, mozaik, fresk atölyelerinde çalışmalar yapılarak, doğada ve Antalya’nın sahip olduğu arkeolojik alanlarda farklı malzeme ve tekniklerle gerçekleştirilen çağdaş yaklaşımlara yer verilir.

Bölüm mezunları, serbest sanatçı olarak çalışabilecekleri gibi özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı ve sanat eğitimcisi olarak da görev alabilirler.

Öğretim Elemanı Kadrosu
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Bölüm Başkanı) fbasbug@akdeniz.edu.tr (0242) 3106257 6257
Doç. Nevin YAVUZ AZERİ nevinyavuz@akdeniz.edu.tr (0242) 3106226 6226
Doç. Dr. Semih BÜYÜKKOL  semihbuyukkol@akdeniz.edu.tr (0242) 3106256 6256
Doç. Umut KAYAPINAR ukayapinar@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4213
Doç. Ilgaz ÖZGEN TOPÇUOĞLU ilgazt@akdeniz.edu.tr (0242)310 6269 6269
Öğr. Gör. Hande RASTGELDİ FERREIRA nhander@gmail.com (0242) 3106230 6230
Öğr. Gör. Efe SEMBOL efemsembolum@hotmail.com (0242) 2274400 4201
Öğr. Gör. Sabriye ÖZTÜTÜNCÜ soztutuncu@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4207
Arş. Gör. Melis SUCUOĞLU DOĞAN  melissucuoglu@akdeniz.edu.tr (0242) 3106233 6233

Bölüm Sekreteri: Osman BAHÇIVAN
İletişim: 0242 310 62 42

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem