Güzel Sanatlar Fakültesi Satın Alma Duyuruları

Aktif İlanlar

Aşağıda yazılı olan malın/hizmetin işletmeniz/firmanız tarafından tedariki mümkün ise satın alınmasına/fiyat araştırılmasına esas olmak üzere KDV Hariç yerine teslim piyasa satış fiyatlarınızın 22 Mart saat 10:00’a kadar bildirilmesini rica ederiz.

Basım Evi

Aşağıda yazılı olan malın/hizmetin işletmeniz/firmanız tarafından tedariki mümkün ise satın alınmasına/fiyat araştırılmasına esas olmak üzere KDV Hariç yerine teslim piyasa satış fiyatlarınızın 19 Mart saat 10:00’a kadar bildirilmesini rica ederiz.

Basım Evi

Basım Evi

Aşağıda yazılı olan malın/hizmetin işletmeniz/firmanız tarafından tedariki mümkün ise satın alınmasına/fiyat araştırılmasına esas olmak üzere KDV Hariç yerine teslim piyasa satış fiyatlarınızın 12 Mart saat 10:00’a kadar bildirilmesini rica ederiz.

Matbaa

Geçmiş İlanlar

Temizlik Malzemesi

Matbaa

Matbaa

Basımevi 

Matbaa Kırtasiye

Maske

Temizlik Malzemeleri

Hava Perdesi

İnfrared Isıtıcı

Diploma Defteri

Matbaa

Matbaa Malzemeleri

Hoparlör

Nota Yazım Programı

Plaket

Zımba teli

Şamotlu çamur

Güvenlik

Konica

Sanayi Tüpü

Hard Disk

Klozet kapak örtüsü

Defter

Temizlik Malzemesi

USB

İskelet

Giyotin

Duplo

Kablo

Kağıt

Matbaa Malzemesi

Ciltleme

PVC Kaplama

Malzeme

Kırtasiye

Kırmızı Çamur

Zarf

Defter

Baskı Makinesi İçin Yedek Parça

Duplo Harmanlama ve Kırım Makinesi

Asansör Havalandırma Dairesi Malzemesi

Sigorta

Zarf

Defter / Teknik Şartname

Kükürt

Bahçe Hortumu

Harmanlama Makinesi

Defter

Boya

Patpat Naylon

Konica

Temizlik Malzemesi

Heykel Hizmet Alımı

Malzeme

Temizlik Malzemesi

Defter

Malzeme

Tray Feed Assy

Zarf

Florasan Lamba

Defter

Zarf

Matbaa Tüketim Malzemesi

Matbaa ve Kırtasiye Malzemesi Alımı>>

Tutkal>>

Matbaa ve Kırtasiye Malzemesi Alımı>>

Kayıt Defteri >>

Kağıt ve Toner >>

Matbaa Kağıt >>

 

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 00
Tel: