Güzel Sanatlar Fakültesi Satın Alma Duyuruları

Aktif İlanlar

Aşağıda yazılı olan malların/hizmetlerin işletmeniz/firmanız tarafından tedariki mümkün ise, satın alınmasına/fiyat araştırılmasına esas olmak üzere; KDV hariç, yerinde teslim, piyasa satış fiyatlarınızın 20 Nisan 2018 saat 10.00’a kadar matbaasatinalma@akdeniz.edu.tr adresine bildirilmesini rica ederiz.

Heykel Hizmet Alımı

Aşağıda yazılı olan malların/hizmetlerin işletmeniz/firmanız tarafından tedariki mümkün ise, satın alınmasına/fiyat araştırılmasına esas olmak üzere; KDV hariç, yerinde teslim, piyasa satış fiyatlarınızın 16 Nisan 2018 saat 10.00’a kadar matbaasatinalma@akdeniz.edu.tr adresine bildirilmesini rica ederiz.

Temizlik Malzemesi

Geçmiş İlanlar

Malzeme

Temizlik Malzemesi

Defter

Malzeme

Tray Feed Assy

Zarf

Florasan Lamba

Defter

Zarf

Matbaa Tüketim Malzemesi

Matbaa ve Kırtasiye Malzemesi Alımı>>

Tutkal>>

Matbaa ve Kırtasiye Malzemesi Alımı>>

Kayıt Defteri >>

Kağıt ve Toner >>

Matbaa Kağıt >>

 

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel:
Tel: