SERAMİK BÖLÜMÜ

1999- 2000 yılında öğretime başlayan Seramik Bölümü’ne, yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Seramik tasarımı eğitiminde sanatsal ve endüstriyel seramik alanlarına önem verilmektedir. Sürekli yenilenen ve gelişen seramik teknolojisi, eğitimin içeriğini ve yöntemlerini belirlemektedir. Dört yıllık eğitim – öğretim süresince, seramik tasarım, çamur- alçı, teknik dekor ve cam atölyeleri ile teknoloji laboratuarlarında uygulamalar sürdürülürken, kuramsal sanat ve kültür ağırlıklı derslerle, öğrencilerin gelişimi sağlanmaktadır.

Bölüm mezunları, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında, atölyelerde, mimari uygulama alanlarında “Seramik Tasarımcısı” olarak çalışabilirler.

Öğretim Elemanı Kadrosu
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Kamuran Özlem SARNIÇ (Bölüm Bşk.) kosarnic@gmail.com (0242) 3106291 6291
Doç. Kemal TİZGÖL  ceramist75@hotmail.com (0242) 3106234 6234
Dr. Öğr. Üyesi Enver GÜNER eguner@akdeniz.edu.tr (0242) 3106239 6239
Dr. Öğr. Üyesi Figen IŞIKTAN isiktan@hotmail.com (0242) 3106227 6227
Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇETİNTAŞ ecetintas@akdeniz.edu.tr (0242) 3106237 6237
Öğr. Gör. Gülşen ÖZTÜRK gozturk@akdeniz.edu.tr (0242) 3106240 6241
Öğr. Gör. Faruk MANİCİ  fmanici@akdeniz.edu.tr (0242) 3106236 6236
Öğr. Gör. Emel MÜLAYİM emulayim@akdeniz.edu.tr (0242) 3106240 6240
 Arş. Gör. Emrah ONARAN  eonaran@gmail.com  (0242)2274400 4227

Bölüm Sekreteri: Mükremin DURMUŞ
iletişim : (0242) 3106255 / 6255

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem