SİNEMA-TV BÖLÜMÜ

Sinema – TV Bölümü, 2003 – 2004 eğitim öğretim yılında öğretime başlamıştır. Bölüme Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği merkezi sınavla öğrenci alınmaktadır. Ayrıca okul birincisi kontenjanı da bulunan Sinema-TV Bölümü, Türkiye’nin sinema sanatı alanında gereksinim duyduğu elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sinema -TV Bölümü, sinema ve televizyon alanında donanımlı, temel sanatsal ve mesleki prensipler açısından duyarlı, çalışmalarında titiz ve kendisini yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar, görüntü yönetmenleri ve yönetmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm mezunları; dijital formatta iki kamera, tam donanımlı ışık seti, bilgisayar kurgu sistemi ile eğitimi sürdürmektedir. Gereksinim duyduğu teknik alt yapısını en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Bölüm mezunları, sinema yapımcılığı ve televizyon yayıncılığı konularında geniş bir yelpazede çalışma olanağına sahiptirler.

Öğretim Elemanı Kadrosu
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Prof. Dr. M. Fadıl SÖZEN (Bölüm Bşk.) sozen@akdeniz.edu.tr (0242) 3106224 6224
Doç. Dr. Zehra YİĞİT zehrayigit@akdeniz.edu.tr (0242) 3106278 6278
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ERSÜMER oguzhanersumer@akdeniz.edu.tr (0242) 3106223 6223
Dr. Öğr. Üyesi Babacan TAŞDEMİR babacantasdemir@akdeniz.edu.tr (0242) 3106221 6221
Dr. Öğr. Üyesi Rana İĞNECİ SÜZEN ranaigneci@hotmail.com (0242) 3106215 6215
Öğr. Gör. Dr. Ayşen OLUK ERSÜMER aysenoluk@gmail.com (0242) 3106287 6287
Öğr.Gör. Mümin BARIŞ  muminbaris@akdeniz.edu.tr

Bölüm Sekreteri: Mükremin DURMUŞ
İletişim: (0242) 3106255 / 6255

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem