Temel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü, 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğretim kadrosunu oluşturmuştur. Aktif öğrencisi bulunmayan bölümde, tüm bölümlerde eğitim-öğretimine devam eden öğrencilerin bölüm programlarında bulunan ve sanat tarihinin tarih öncesi dönemlerinden günümüze uzanan gelişimine odaklanan derslerin eğitimi sağlanmaktadır. Ayrıca tüm fakülte öğrencilerinin kuramsal düşünce gelişimlerini hızlandıran, güncel sanat dinamiklerinin anlatıldığı ders içerikleri ile sanat eğitimini sürdüren öğrencilerin yaratma süreçleri için gerekli çağdaş bakış açısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem