Temel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü, 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğretim kadrosunu oluşturmuştur. Öğrenci almayan bir bölümdür. Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde kurulmasının nedeni, Lisans öncesi öğretimlerinden farklı düzeylerde sanatsal birikimle gelen öğrencilerimizi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yoğun sanat ortamına hazırlamaktır. Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Mitoloji İkonografi, Çağdaş Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi, Sanat Kavramları gibi sanat bilimi derslerini vererek uygulama dışında, yaratma süreçleri için gerekli olan sanat bilimine ilişkin birikimi oluşturarak düşünme boyutunu kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Temel Eğitim Bölümü birinci sınıfların temel derslerinin yanında tüm sınıfların sanat bilimi ve kültürüne ilişkin dersleri verir ve bunların koordinasyonunu sağlar. Bölüme öğrenci alınmamaktadır.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem