Devam Eden Projeler

2020 Yılı Devam Eden Projeler

“Hayallerinin Peşinden Koş 2”

Maddi gelir açısından desteğe muhtaç, aile birey sayısı fazla ve sosyal paylaşım düzeyi düşük, yaşadığı sosyal çevrenin yapısı ve mekânsal durumu itibariyle gecekondu, varoş vb. yerlerde yaşayan, suça karışmamış veya risk grubunda bulunan, aile içi şiddet mağduru, şehit ve gazi çocukları gibi dezavantajlı gruplar içerisinde bulunan çocuk ve gençlerin, zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırıp sosyal hayata dahil etmek, sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve eğitsel yönden gelişmelerini sağlamak, eğitim alarak iş sahibi olmaları, yüksek öğrenime geçerek eğitim hayatlarını devam ettirebilmeleri amaçlanmaktadır.

“Hayallerinin Peşinde Koş 2” projesi, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında programın amaçlarına uygun olarak Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülecektir.

Proje Ortakları:Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya İŞKUR Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi.

 

 

 

 

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem