Tamamlanan Projeler

2019 Yılında Yapılan Toplumsal Destek Projeleri:

“Atıktan Sanata Heykel Sergisi”, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Kampüs-Antalya, 20.05.2019 (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplumsal Destek Projeleri “A’ tıp Geçme Çevreyi Üzme” proje grubu ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü  işbirliğiyle düzenlenmiştir).

“Atıktan Sanata Heykel Sergisi”, Konyaaltı Belediyesi, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi, Konyaaltı-Antalya, 15.10.2019 (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplumsal Destek Projeleri “A’ tıp Geçme Çevreyi Üzme” proje grubu ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü  işbirliğiyle düzenlenmiştir).

“Her Yaşta Sanat Sosyal Sorumluluk Projesi”, 20-24 Mart Yaşlılar Haftası, Workshoplar, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Proje Koordinatörü: Doç.Dr. Mehmet Ali Eroğlu, 23.03.2019 (Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Antalya Muratpaşa Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenmiştir).

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem