Komisyon Üyeleri

Toplumsal Destek Projeleri Koordinatörlüğü Komisyon Üyeleri :

Doç. Dr. Kezban Sönmez (Fakülte Genel Koordinatörü) / Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / kezbankarasonmez@gmail.com

Öğr. Gör. Hande Rastgeldi De Almeida Tome Ferreira / Resim Bölümü / nhander@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Bozbıyık Uysal / Heykel Bölümü / hulyauysal@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Defne Alkandemir / Grafik Bölümü / defnealkandemir@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Gülşen Öztürk / Seramik Bölümü / gozturk@akdeniz.edu.tr / gulsen­­_ozturk34@hotmail.com

Doç. Dr. Hazan Kurtaslan Yıldırım / Müzik Bölümü   /   hazankurtaslan@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nafia Özdemir Hanyaloğlu / Fotoğraf Bölümü  /    nafiahalyaloglu@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rana İğneci Süzen / Sinema-Tv Bölümü  /   ranaigneci@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Züleyha Zor / Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / zuleyhazor@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bayraktar / Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / fbayraktar@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün / Temel Eğitim Bölümü / ebrusulun@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Ayşen Oluk Ersümer / Sinema-Tv Bölümü /aysenoluk@gmail.com

Arş. Gör. B.Fulya Adızel / Müzik Bölümü / begumfulyaadizel@akdeniz.edu.tr

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem