Komisyon Üyeleri

Toplumsal Destek Projeleri Koordinatörlüğü Komisyon Üyeleri :

Doç. Ilgaz Özgen Topcuoğlu (Fakülte Genel Koordinatörü) / ilgazt@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Semih Büyükkol (Dekan Yardımcısı) / semihbuyukkol@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kezban Sönmez (Dekan Yardımcısı) / kezbankarasonmez@gmail.com

Öğr. Gör. Hande Rastgeldi De Almeida Tome Ferreira / Resim Bölümü / nhander@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Bozbıyık Uysal / Heykel Bölümü / hulyauysal@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Defne Alkandemir / Grafik Bölümü / defnealkandemir@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Gülşen Öztürk / Seramik Bölümü / gozturk@akdeniz.edu.tr / gulsen­­_ozturk34@hotmail.com

Doç. Dr. Hazan Kurtaslan Yıldırım / Müzik Bölümü   /   hazankurtaslan@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nafia Özdemir Hanyaloğlu / Fotoğraf Bölümü  /    nafiahalyaloglu@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rana İğneci Süzen / Sinema-Tv Bölümü  /   ranaigneci@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Züleyha Zor / Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / zuleyhazor@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bayraktar / Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü / fbayraktar@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Nalan Sülün / Temel Eğitim Bölümü / ebrusulun@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Ayşen Oluk Ersümer / Sinema-Tv Bölümü /aysenoluk@gmail.com

Arş. Gör. Günnar Yağcılar Tonguç / Grafik Bölümü / gunnartonguc@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. B.Fulya Adızel / Müzik Bölümü / begumfulyaadizel@akdeniz.edu.tr

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem