2021-2022 Güz Dönemi 1. Ek Sınav Programı

Resim, Grafik, Seramik, Fotoğraf ve Sinama TV Bölümleri 1. Ek Sınav Programı >

Müzik Bölümü 1. Ek Sınav Programı >

2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendine göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresi dolan öğrenciler ile söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazılarına istinaden hazırlanan “Akdeniz Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendi Kapsamında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrencilere 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yapılacak Ek Sınavlara İlişkin Uygulama İlkeleri” ve başvurulara ilişkin detayları ilgi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

https://oidb.akdeniz.edu.tr/azami-suresini-dolduran-ogrenciler-icin-duyuru-1756 >

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem