Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü

Kültür-Varlıkları1-768x177.jpg

2019 yılında kurulmuş olan bölüm “Kültürel Miras” olarak tanımlanan arkeolojik ve kültürel nitelikli yapı ve objelerin üzerinde analiz, koruma ve onarım işlemlerini gerçekleştirecek uzmanları yetiştirmek amacındadır.  Kamu ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin korunması sürecinde gerekli danışmanlığı ve uygulamaları yapabilecek niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi de hedefler arasında yer alır. Bu kapsamda, “taşınmaz kültürel miras” olarak tanımlanan anıtlar, sivil mimarlık yapıları ve tarihi binalar ile “taşınır kültürel miras” olarak tanımlanan kazı ve araştırmalar sonucu bulunan eserler, tarihi nitelikte sanat eserleri ve müzelerin elinde bulunan objelerin koruma ve onarımlarının bilimsel yöntemlerle yapılması hedeflenmektedir. UNESCO ve ICOMOS gibi uluslararası kuruluşlar ve çeşitli bilim kurumlarıyla birlikte, önleyici koruma da dahil olmak üzere uluslararası koruma standartlarının geliştirilmesi yönelik faaliyetler de bölüm çalışmaları arasında yer alır. Yukarıda belirtilen hedefler çerçevesinde “Sanat Eserlerinin Korunması ve Onarımı” alanında taşınır kültürel ve sanatsal objelerin korunması, sergilenmesi, onarımı, envanterlenmesi ve tanzim edilmesiyle ilgili bilimsel kriterlere odaklanılmaktadır.

AKADEMİK KADRO
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Doç. Dr. Hakan ÖNİZ hakanoniz@akdeniz.edu.tr (0 242) 310 6218  6218
 
 
Eklenme tarihi :7.10.2022 11:51:58
Son güncelleme : 22.09.2023 11:07:41