Müzik Bölümü

Müzik1.jpg

2002-2003 eğitim öğretim yılında ilk öğrencileri ile buluşan Müzik Bölümü, Eylül 2017 yılında, Lisans ve Lisansüstü programlarında ulusal ve uluslararası gereklilikleri dikkate alarak gerçekleştirdiği program değişikliği ile güncellenmiş, müziğe yüklenen sanatsal nosyonun ötesinde, müzik-bilimsel yaklaşımı esas almış, farklı disiplinlerle etkileşime açık bir anlayışı benimsemiştir. Müziğin kuramsal, kültürel ve tarihsel boyutlarına odaklanan dersler ile öğrencilerin müziği salt çalgısal repertuvar ve müzikal performansın ötesinde, geniş bir bilimsel perspektifte algılaması hedeflenmiştir. Türk ve Dünya çalgılarını, müziklerini uygulamalı ve kuramsal olarak dengeli bir anlayışla ele alan program, öğrencilerin müzik olgusunu bütüncül bir sanatsal-bilimsel perspektifte değerlendirebilmesini hedeflemektedir. Bölüm mezunları aktif haldeki yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü programlar ile akademik yaşama atılabilecekleri gibi, eğitim, müzikal üretim, müzik-medya sektörü vb. alanlarda görev alabilirler.

Bitirme Projesi Yazım Klavuzu 2022

 AKADEMİK KADRO
Adı Soyadı / Ünvanı e-posta Telefon Dahili
Prof. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ (Bölüm Bşk.) gozmentes@gmail.com (0242) 3106267 6267
Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU YÖNDEM sibelpasaoglu@akdeniz.edu.tr (0242) 3106276 6276
Prof. Dr. Cengiz ŞENGÜL  csengul@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4225
Doç. Dr. Hazan KURTASLAN hazankurtaslan@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4204
Öğr. Gör. Ebru DOĞAN AKTAŞ ebrutsm@hotmail.com (0242) 3106268 6268
Öğr. Gör. Ayşegül TULUMCU atulumcu@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4203
Öğr. Gör. Alev TÜRKAN ÖZCAN alevturkan@akdeniz.edu.tr (0242) 3106292 6292
Arş. Gör. Begüm Fulya ADIZEL b.f.adizel@gmail.com (0242) 2274400 6283
Arş. Gör. Ümran Ezgi GÜLEKEN ezgiguleken@akdeniz.edu.tr (0242) 2274400 4218
Eklenme tarihi :7.10.2022 11:41:48
Son güncelleme : 3.10.2023 14:30:52